Maconnieke muziek

Voordracht : Kees Nijssen.

Muziek is belangrijk in het leven van heel veel mensen. Het inspireert, maakt emoties los en communiceert.
Ook voor vrijmetselaren speelt muziek een belangrijke rol tijdens het samen zijn.

Maçonnieke muziek is muziek met thema's uit de Vrijmetselarij en/of muziek die geschreven is door vrijmetselaren.

"Muziek bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer. Als je ergens binnenkomt wordt door de muziek de toon eigenlijk al gezet. Binnen de loge is dat niet anders, muziek is sfeerbepalend voor iedere bijeenkomst. Muziek vult de pauzes tussen het gesproken woord. Zo ontstaat er de gelegenheid om in alle rust na te denken over wat er gezegd is.

Zo geeft de muziek een meerwaarde aan het gesproken woord. De muziek moet passen bij de thematiek van de avond, maar ook bij de tijd van het jaar. Met kerst past andere muziek dan bij bijvoorbeeld de zomervakantie. Muziek voert nooit de boventoon, muziek is ondersteunend aan het gesproken woord. Het kan klassieke muziek zijn, maar ook jazz, Ierse muziek, zelf populaire popsongs, als het maar bij de avond past. Dit maakt het geheel afwisselend en boeiend voor de aanwezige.

Er is diverse vrijmetselaars muziek ofwel Maconnieke muziek geschreven.

Lees verder:Maconnieke muziek

Actueel - Maatschappelijke verantwoordelijkheid

POLITIEK EN RELIGIE

Politiek en religie zijn gevoelige onderwerpen in de Loge. Om twistgespekken en loopgravenstellingen te vermijden zijn er veel vrijmetselaars die deze onderwerpen niet aanroeren. Maar is dat niet onterecht !  Wat zijn wij allen fier over onze beroemde voorgangers. Ik merk op dat bij de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring de helft van de ondertekenaars vrijmetselaars waren. Dat bij de geweldloze scheiding van Tjechoslovakije   in Tjechië en Slovakije er geen kogel is afgevuurd door het werk achter de schermen van de vrijmetselarij. 

Waarom beschouwd men dan religie en politiek als gevoelige onderwerpen, maar zijn wij o zo fier op onze beroemde voorgangers die maatschappelijke veranderingen hebben teweeg gebracht  Is dat niet wat hypocriet?

 

Wat het woord religie betreft kunnen we daar met een grote bocht rondfietsen want wij hebben de O:.B:.D:.H:. of onze Gran Architecto. Die zorgt voor weinig problemen want die kan men individueel invullen naar believen en geloof. 

 

Maar wat het woord “politiek“ betreft zitten we in een tweestrijd. Ik stel daarom voor om net zoals onze allesomvattende O:.B:.D:.H:. een allesomvattend en neutraal woord te kiezen voor het woord “politiek”. 

In het bouwstuk wordt gewezen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vrijmetselaar. Maar hoe kan je het thema “maatschappelijke verantwoordelijkheid” onder woorden brengen zonder “politiek” te zijn?

De Duitse vrijmetselaars hebben weggekeken in de jaren 30……….. tot het te laat was stond in het bouwstuk van Br:. Leo.

Maar was er dan een taak weggelegd voor hen? Of werd dat dan van hen verwacht? Hielden zij zich, zelfs in de geslotenheid van passer en winkelhaak afzijdig? En kan hun dat verweten worden als de vrijmetselaar zich niet bezig houdt met politiek?

 

U begrijpt broeders we zitten hier in een  spagaat.

 

Met verkiezingen dit jaar in Nederland, Duitsland en Frankrijk voor de deur. Met de opdracht “ga naar het westen en laat u daar kennen als vrijmetselaar”.

Hoe zal een vrijmetselaar dan deelnemen aan de openbare discussie ? Zeker als de profanen weten dat je vrijmetselaar bent. (laat je kennen als vrijmetselaar) Verdedig je dan je eigen mening of heeft de vrijmetselarij een mening? En welke mening is dat dan?

 

De vrijmetselarij is opgericht in een tijd dat de religie indoctrineerde. De inquisitie klopte je kop eraf bij een afwijkende  mening. Die macht is gelukkig gekortwiekt en men heeft nu vrije meningsuiting en godsdienstbeleving.

We leven nu echter in een andere tijd met een andere inquisitie, namelijk de pers. Opinievorming wordt beïnvloed door de politieke strekking van het nieuwskanaal. “Je bent wat je leest  of kijkt “.  In hoeverre kan men zijn mening nog publiceren zonder bij de minste afwijking van de moraliteit van de correcte meerderheid (?) afgeschilderd te worden als een extremist, islamofoop  of opportunist. Gelukkig is er nu internet waar men vrij en ongecensureerd zijn mening kan kenbaar maken. De tijd dat Pauw en Witteman, de wereld draait door, etc. het correcte politieke denken uitschreven is ten einde, daar momenteel twitter, facebook en andere snelle media deze pers inquisitie buiten spel zetten. 

Maar nogmaals, wat is het standpunt van de vrijmetselarij, en ik maak hier bewust het onderscheid met de individuele vrijmetselaar?

 

Ik (58 jaar) ben opgevoed in een tijd zonder oorlog. Onze streken zijn daar gelukkig van gevrijwaard gebleven. Maar maakt ons dit niet gemakzuchtig in de aanvaarding dat het zo was, zo is, en zo altijd zal blijven?

Heeft de vrijmetselaar en de vrijmetselarij niet de morele plicht zich ook bezig te houden met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Is “wij vrijmetselaren praten niet over politiek” niet een iets te gemakkelijk antwoord om weg te kijken van wat er in de wereld echt gebeurt om zich bezig te houden met risicoloze  hogere maçonnieke waarden?

Dit schrijven is geen oproep om u achter één bepaalde partij te scharen. Het is een oproep om uw maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en deel te nemen aan het maatschappelijke debat. Goed en kwaad zijn gemakkelijk te herkennen. De geslotenheid van onze orde leent zich uitstekend om dit maatschappelijk debat aan te gaan en om een vrijmetselaarmening te vormen.

 

Wees daarom niet bang deze verantwoordelijkheid op te nemen zodat men in 2030 niet kan zeggen “de vrijmetselarij van begin deze eeuw keek de andere kant op bij de grote maatschappelijke verschuivingen die zich voltrokken in die tijd’’.

 

 

Walter Matthyssen A:.M:.

 

 

 

 

 

WELKOM OP DE SITE VAN LOGE LEUKOPOLIS Nr. 85 TE L' Alfas del Pi
 De Nederlandstalige Loge in Spanje aan de Costa Blanca.

Meer weten over de vrijmetselarij? 

Op 8 september is het weer Open Monumentendag in Nederland. Dit keer is het centrale thema ‘Symbolen wijzen de weg’. Het is al bijna traditie dat tal van loges in Nederland op die dag hun (historische) gebouwen openstellen voor een breed publiek. Meestal nemen ze de gelegenheid te baat om de bezoekers voor te lichten over de vrijmetselarij en de activiteiten die in het pand plaatsvinden. Zo zijn Open Monumentendag en de Dag van de Vrijmetselarij twee evenementen die in veel plaatsen in Nederland zijn samengevoegd. Het is prettig om twee vliegen in een klap te vangen. 

www.dagvandevrijmetselarij.nl  

VRIJMETSELARIJ’, het ledentijdschrift van het GROOTOOSTEN DER NEDERLANDEN, publiceert jaarlijks een speciale editie bestemd voor profanen én vrijmetselaren die op een indrukwekkende oplage verspreid wordt. De digitale versie (die door iedereen – vrijmetselaars én profanen - probleemloos kan gedownload worden) is beschikbaar via de link:

‘Vrijmetselaar zijn’ is een unieke ervaring, met als leidraad: Leer jezelf kennen, leer van anderen en je omgeving en blijf zoeken en onderzoeken.
Op onze site laten wij u kennismaken met onze loge en hopen wij u alvast iets te laten proeven van deze ervaring. U zult ontdekken dat vrijmetselarij een eigentijdse stroming is, geworteld in een eeuwenlange traditie.
Onze loge telt ongeveer 20 leden afkomstig uit alle lagen van de samenleving met een verscheidenheid aan beroepen en religieuze opvattingen. 

VRIJMETSELARIJ UITGELEGD IN EEN ANIMATIE VAN 4 MINUTEN.

https://www.hetvrijgeweeten.nl/wp-content/uploads/2017/11/VRIJMETSELARIJ-uitgelegd-in-een-animatie-van-4-minuten-1080p.mp4