Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een broederschap van mannen die hun leven geestelijk willen verrijken tot nut van zichzelf en de samenleving. Vrijmetselarij is een methode van denken en doen met als doel een bewuster levend mens te worden. De vrijmetselaar gaat daarbij uit van het vaste vertrouwen in een alles voortstuwende kracht. Hij noemt deze kracht: De Opperbouwmeester des Heelals.

Wat is het onderscheid tussen vrijmetselarij en andere geestelijke of maatschappelijke stromingen?
Het onderscheid is de werkwijze en vooral de daarbij horende ritualen en symbolen. De vrijmetselarij is een leerschool tot het zelfstandig zoeken naar waarheid, zonder opgelegde dwang. De vrijmetselaar verwerpt dogmatische en totalitaire opvattingen. Hij zoekt wat mensen samenbrengt en neemt weg wat hen verdeelt.

Lees verder:Veel gestelde vragen

Wat is Vrijmetselarij?

 

Mysterieus, gevaarlijk, occult...over de vrijmetselarij zijn bibliotheken vol geschreven en doen de meest wilde verhalen de ronde. Helaas wordt het overgrote deel van de publicaties echter gekenmerkt door een grote fantasie en weinig feitelijke kennis. Veel mensen denken bij de vrijmetselarij aan een eeuwenoude, geheimzinnige sekte, alwaar de leden in hun tempels allerlei duistere rituelen zouden opvoeren. Over het toen en nu van de vrijmetselarij leest u hier meer.

Het begin van de vrijmetselarij ligt waarschijnlijk in Engelse en Schotse bouwgenootschappen in de Middeleeuwen. In het oude handschrift, het "Regius Manuscript" uit 1390 komen wij al de term "Free Mason" tegen.
Beoefenaren van een zelfde beroep sloten zich aaneen om hun vak te vervolmaken en hun beroep tegen onwelkome indringers te beschermen. Zo ontstonden gilden van bakkers, slagers, kleermakers en zo ook van steenhouwers en metselaars. De kandidaten voor opname in zo’n gilde moesten zich eerst aantoonbaar in hun vak bekwamen voor ze zich uiteindelijk meester mochten noemen.

Lees verder:Wat is Vrijmetselarij?