historie Loge Leukopolis

De historie van Loge Leukopolis

Begin jaren 80 ontstond door intensieve sociale contacten en vriendschappen een hechte groep vrijmetselaren aan de Costa Blanca.
Een artikel in het toenmalige Nederlandse periodiek voor vrijmetselaren, het AMT, sloot af met de tekst:
"dus willen de aan de Costa Blanca wonende Broeders. hun huizen en harten openstellen voor de overwinte¬raars ".
Er volgde nu een soort "zwaan kleef aan”. Steeds meer Broeders vonden elkaar. Bijeenkomsten en bespre¬kingen  resulteerden in een brief op 12 februari 1985 aan het Hoofdbestuur in Nederland met het verzoek een Maçonnieke Kring te mogen oprichten aan de Costa Blanca.
Het antwoord, gedateerd 3 april 1985,  kwam met de mededeling, dat er geen bezwaren waren. Ook de Spaanse Groot Secretaris, toen juist op bezoek in Nederland en aan wie het werd medegedeeld, maakte geen bezwaar.
Door het geringe aantal residenten was men mede afhankelijk van de overwinteraars. Deze hebben veel bijge¬dragen aan de uiteindelijke totstandkoming van de Loge.
Op 12 febr.1986, een goed moment met het maximum aantal aanwezigen, werd de Maconnieke Kring Leukopolis  "De Witte Stad ¨,  opgericht in restaurant San Marcos Albir.

Lees verder:historie Loge Leukopolis